Print

Općinsko vijeće Općine Podturen na 11. sjednici, održanoj dana 29. studenoga godine, donijelo je odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Podturen.

 1. ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA

2. OBJAVA BIRAČIMA 

3. REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI 

4. PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA 2019 - OBRAZAC

5.  POPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA 2019 - OBRAZAC

6.  PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE – POLITICKA STRANKA, KOALICIJA 2019 - OBRAZAC

7.  OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAČANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA 2019 - OBRAZAc

8. IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE PODTUREN - OBAVIJEST

9. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE

10. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

11. ODLUKA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA 

12. REZULTATI IZBORA

13. OBAVIJEST O ZAPRIMJANJU PRIGOVORA