Print

Na temelju članka 19. stavaka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 I 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu na radno mjesto

 

1. Viši stručni suradnik za financije, proračun i razvoj, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

2. Obavijest i upute kandidatima

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, odnosno testiranju kandidata

VAŽNO! Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, odnosno testiranju kandidata - promjena datuma testiranja zbog bolesti člana povjerenstva