Print

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/6, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 08/21) i Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/21), općinski načelnik Općine Podturen dana 03.02.2022.  raspisuje

Natječaj  za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Podturen

1. OBAVIJEST

2. OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDE za javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Podturen

3. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA - 25.2.2022.