Print

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj21. listopada 2021. donijela je Odluku o
raspisivanju prijevremenih izbora za Župana i zamjenika župana Međimurske županije. Odluka
je stupila na snagu 28. listopada 2021. godine (,,Narodne novine", broj 114/21).


IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJEIJU 25. STUDENOG 2021.

1. OBJAVA BIRAČIMA