Print

Na osnovi članka 109., u svezi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne
novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Podturen utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE DOPUNSKOG IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODTUREN IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE PROVEDENOG 3. LISTOPADA 2021.