Print

1. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKU LISTU ZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODTUREN IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

 

2. ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODTUREN IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE