Print

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

 

Postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone u Celinama

 i

 Postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambeno - poslovne zone uz školu u Podturnu

 

PRILOZI PODTUREN: 

SAŽETAK ZA JAVNOST

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

EVIDENCIJA POSTUPKA

 

PRILOZI CELINE: 

SAŽETAK ZA JAVNOST

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

EVIDENCIJA POSTUPKA