Print

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu na radna mjesta

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik za financije , proračun i razvoj i namještenik - komunalni radnik u Jedinstveni upravni odjel općine Podturen