Print

SVRHA I CILJ natječaja je prikupljanje idejnih arhitektonsko - urbanističkih rješenja izrađenih u skladu sa natječajnim zadatkom, za predmetni prostor, te odabir najboljeg rješenja koje će poslužiti kao podloga za izradu glavnog projekta. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne i regionalne samouprave.

 

RASPIS NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA - DOKUMENTACIJA

GEODETSKA PODLOGA

ODLUKA O PONIŠTENJU