Print

 

ODLUKA

 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za

1. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu

 

VIŠE