ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

Općina Podturen lesbian cartoon porn
text loans
free gay videos
hot milf porn
loans for bad credit
lesbian dating sites

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

 

IPA HU-HR

Općina Podturen
OGLAS o otvaranju ponovne javne rasprave na prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen (Sl. gl. Međ. žup. br. 12/05) PDF Ispis E-mail

 

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) te Zaključka o otvaranju ponovne javne rasprave Općinskog načelnika (Klasa: 350-02/12-01/01, Urbroj: 2109/13-14-03-114) od 13.11.2014., Jedinstveni upravni odjel Općine Podturen

OBJAVLJUJE OGLAS
o otvaranju ponovne javne rasprave na prijedlog
I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen
(Sl. gl. Međ. žup. br. 12/05)

 

više

 

 

 
Natječaj za dodjelu stipendija PDF Ispis E-mail

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODTUREN

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 604-02/14-01/9

Ur.broj: 2109/13-14-02-01

Podturen, 30.10.2014.god.

 

Na temelju članaka 4. odluke o stipendiranju studenata, Načelnik Općine Podturen donosi odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A


za dodjelu stipendija za akademsku 2014/15. godinu

 

više
prijava

 

 

 

 
Obavijest o prijavi štete od elementarne nepogode prekomjerne oborine PDF Ispis E-mail

 

 

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji obrađuju površine na katastarskim općinama:

Podturen, Novakovec, Sivica i Ferketinec da od ponedjeljka 13.10.2014. do četvrtka 23.10.2014.

u prostorijama Općine Podturen, I. Grščića 5, Podturen,

svaki radni dan od 08.00 do 13.00 sati mogu prijaviti štetu od elementarne nepogode – prekomjerne oborine.

Šteta se može prijaviti ukoliko je veća od 40% prosječnog trogodišnjeg prinosa i to za sljedeće kulture: krumpir i bundeva.

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeće podatke i dokumente:

• Ime i prezime prijavitelja,

• Adresu stanovanja, sjedišta ili OPGa,

• OIB prijavitelja,

• kontakt telefon,

• broj žiro ili tekućeg računa i naziv banke,

• kopiju Zahtjeva za potporu za 2014. g. (takozvanu potvrdu iz Arkoda, odnosno Upisnika) ili, ukoliko oštećenik ne posjeduje navedeni dokument, kopiju katastarskog izvatka za katastarske čestice za ko-

je se prijavljuje šteta (javni ispravak ili e-izvadak iz katastra).


Prijavitelji štete prilikom prijave dužni su također potpisati Izjavu da prijavljena imovina nije osigu-

rana kod osiguravateljskog društva.

Po isteku roka za podnošenje prijave Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Općine Podturen obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.

 


 
POZIV NA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail

 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podturen  («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) i članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Podturen  („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Podturen, koja će se održati 25.09.2014. god.(četvrtak)   u prostorijama Općine Podturen s početkom u 19:00 sati.

Poziv se nalazi u privitku.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.,v.r.

 
POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA SREDSTAVA OPĆINE PODTUREN PDF Ispis E-mail

 

Pozivamo sve korisnike Proračuna Općine Podturen da  do 15.10.2014.god. dostave Programe rada i financijske planove za 2015.godinu, radi uvrštenja u Proračun Općine Podturen za 2015.god.

 

Korisnicima proračuna podrazumijevaju se naročito:

- kulturne udruge

- sportski klubovi

- vatrogasna društva

- ostale udruge građana

 

Molim da se pridržavate navedenih rokova!  Obrasci (prijavnica) se mogu preuzeti ovdje. Traženu dokumentaciju dostaviti na adresu:

 

OPĆINA PODTUREN

I.Grščića 5

40317 PODTUREN

S  poštovanjem,

Općinski načelnik:

Josip Lepen,v.r.

 
Dan općine Podturen 2014. PDF Ispis E-mail

 

19. lipnja na blagdan Tijelova proslavili smo Dan općine Podturen. Povodom tog dana u sportskoj

dvorani organizirana je manifestacija "Tradicija prerade lana u Podturnu" što je dio projekta

Njegovatelji tradicijske baštine - IPA HU-HR. Cilj priredbe je podizanje svijesti lokalne zajednice o vrijednostima tradicijske baštine te  promocija i uključivanje iste u turističku ponudu regije.

 


 

Posjetitelje, goste i uzvanike otvarajući svečanu sjednicu Općinskog vijeća pozdravili su načelnik

općine Podturen Josip Lepen i predsjednik Općinskog vijeća Vjenceslav Hranilović.

 


 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 1 od 13


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>